Έρευνα χρηστών της EUROSTAT μέχρι 6/6/2014

 

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat έχει εγκαινιάσει μία έρευνα για την ιστοσελίδα της και τις ευρωπαϊκές στατιστικές: πόσο επαρκή, επικαιροποιημένα, ποιοτικά και αξιόπιστα είναι τα επίσημα στατιστικά δεδομένα που παράγει, η μεθοδολογία που ακολουθεί, τα μεταδεδομένα που προσφέρει, η ιστοσελίδα που έχει αναπτύξει.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέχρι τις 6/6/2014 στο
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ESTATuserSurvey2014&lang=en