Έρευνα για τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται στην ελληνική αγορά εργασίας.

 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 7272100
http://ec.europa.eu/greece
comm-rep-athens@ec.europa.eu

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Πόσο απαραίτητες είναι οι ξένες γλώσσες για την επιχείρησή σας;

Απαντήστε στην έρευνα για τις γλωσσικές δεξιότητες που ζητούνται στην ελληνική αγορά εργασίας

Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών) διεξάγει έρευνα για να ανιχνεύσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά στις γλωσσικές δεξιότητες των εργαζομένων.

Η έρευνα που ξεκίνησε το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» που θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου 2014 στον Πειραιά.

Η έρευνα είναι ανοικτή στις επιχειρήσεις στην διαδικτυακή διεύθυνση http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Language-skills-and-jobs.