Έναρξη 5ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν για 5η συνεχή χρονιά τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον 5ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ!

 

Η διαδικασία: Οι ομάδες αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων, παρακολουθώντας σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε ομάδες.

Κατηγορίες Διαγωνισμού: Οι ομάδες επιλέγουν μία εκ των τριών κατηγοριών στην οποία θα ανάπτυξουν την πρότασή τους: (α) Γενική Κατεύθυνση, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Πράσινη και Κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης μέσα από τη σελίδα του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας στον ιστοτόπο της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

 

Ανάλυση των τριών επιμέρους φάσεων του 5ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

 

1η Φάση: Υποβολή και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ιδεών

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η ενημέρωση και η υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας σε συνοπτικό έντυπο (μπορείτε να το βρείτε στο www.mke.aueb.gr στην κατηγορία «Διαγωνισμός 2015»). – Το στάδιο της υποβολής θα διαρκέσει μέχρι 7 Απριλίου 2015.

Στις 27 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των Ομάδων που προκρίνονται στη 2η Φάση «Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων».

 

2η Φάση: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και Αξιολόγησή τους

Στο στάδιο αυτό ουσιαστικά πραγματοποιείται η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Ιδέας και του Επιχειρηματικού Σχεδίου με υποστήριξη Μεντόρων και παρακολούθηση σειράς Εξειδικευμένων Σεμιναρίων σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ (ACEin).

Στη φάση αυτή συμμετάσχουν οι ομάδες που έχουν προκριθεί από την 1η Φάση. Η 2η Φάση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 28 Απριλίου – 8 Ιουνίου 2015. Δηλαδή για όσους προκριθούν στη 2η Φάση προσφέρεται διάστημα περίπου 1,5 μηνός για την ανάπτυξη πλήρους Επιχειρηματικού Σχεδίου και την υποβολή του στις 8 Ιουνίου 2015.

Μεταξύ 08/06/2015 και 30/6/2015 θα πραγματοποιηθεί η Αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων από ομάδα ειδικών της αγοράς.

Στην Αξιολόγηση της Φάσης αυτής δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό επιλεγμένων επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο μαθημάτων επιχειρηματικότητας που διδάσκονται στο ΟΠΑ, τα οποία προτείνουν οι διδάσκοντες ως διακριθέντα στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.

Στις αρχές Ιουλίου 2015 θα ανακοινωθούν οι Ομάδες που θα προκριθούν στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού.

Σημαντική σημείωση της Β’ φάσης: Βεβαίωση Παρακολούθησης της διαδικασίας του Διαγωνισμού λαμβάνουν ΜΟΝΟ όσες ομάδες ολοκληρώσουν τη 2η φάση του διαγωνισμού και παρακολουθήσουν τη σειρά των εξειδικευμένων Σεμιναρίων που έχουν διοργανωθεί για αυτούς.

 

3η Φάση: Παρουσίαση των επιχειρηματικών προτάσεων των διακριθεισών ομάδων στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη των 3 νικητριών

Στο στάδιο αυτό θα αναδειχθούν οι τελικοί νικητές από τις διακριθείσες ομάδες της Β’ φάσης.

Το στάδιο θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2015 (στο τέλος της εξεταστικής περιόδου) με Παρουσίαση των 6 πρώτων ομάδων στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού & την Ανάδειξη 3 Νικητών.

 

 

 

 

 

 

Τα Έργα «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΟΠΑ (ΔΑΣΤΑ)» και «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιούν ται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

1