Πριν την αναχώρηση

  • Ενημερωθείτε για τη χώρα που θα πάτε

ΕU Country Profiles https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles#sieTop

  • Έχετε φροντίσει να βρείτε πού θα μείνετε, και κάντε ένα προϋπολογισμό των εξόδων σας

Δώστε μεγάλη προσοχή κατά την αναζήτηση κατοικίας και φροντίστε να μην δημοσιεύετε προσωπικά σας δεδομένα και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών σε μη πιστοποιημένα άτομα και υπηρεσίες. Μην εμπιστεύεστε ανεπίσημες αγγελίες σε εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και ενημερωθείτε για πιθανές διαδικτυακές απάτες που θα πρέπει να αποφύγετε. Να  κατοχυρώνετε την οποιαδήποτε συμφωνία ει δυνατόν με επίσημα συμβόλαια και να ζητάτε απόδειξη προκαταβολής και εξόφλησης των οφειλών σας.

  • Έχετε φροντίσει να μάθετε πού είναι η κοντινότερη Πρεσβεία ή Προξενείο

Staying safe: https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news/staying-safe-in-europe_en

Πρεσβείες και Προξενεία (Υπουργείο Εξωτερικών): https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/    

  • Ενημέρωθείτε για τα δικαιώματά σας ως μετακινούμενοι προγράμματος Εrasmus+

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.