Εύρεση φορέα πρακτικής άσκησης

Οι ενδιαφέρομενοι φοιτητές και απόφοιτοι, πριν ξεκινήσουν την αναζήτηση φορέα πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. 

Το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι η δημιουργία κατάλληλου βιογραφικού σημειώματος (στα Αγγλικά ή/και σε άλλη γλώσσα, π.χ. στη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση).

Προτείνεται η χρήση του ευρωπαϊκού προτύπου Europass (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, οι υποψήφιοι μπορούν να τροποποιούν το βιογραφικό τους σημείωμα αναλόγως της θέσης πρακτικής άσκησης που τους ενδιαφέρει, τονίζοντας επιτεύγματα, γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται κάθε φορά περισσότερο με την εν λόγω θέση.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης καθώς οι συνεντεύξεις επιλογής πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο κατ' αυτόν το τρόπο.

Προκειμένου να βρουν θέσεις πρακτικής άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, να απευθυνθούν σε δίκτυα Συλλόγων Φοιτητών Erasmus, κτλ. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά links. 

Προσοχή: Επισημαίνεται πως το περιεχόμενο των παρακάτω εξωτερικών συνδέσμων είναι καθαρά ενημερωτικό, και η πλοήγηση σε αυτούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Το Γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

Μηχανές Αναζήτησης

Δικτύωση φοιτητών και αποφοίτων

Επίσης, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και δημόσιοι φορείς Ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. εκπαιδευτικά ιδρύματα), συχνά δημοσιεύουν θέσεις για πρακτική άσκηση Erasmus+.

Προτείνεται στους υποψηφίους η χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης να γίνεται με σύνεση, και να προτιμώνται επίσημα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, π.χ. LinkedIn. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει  να δείχνουν μεγάλη προσοχή στην δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων σε μη πιστοποιημένους τρίτους.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και απόφοιτοι των Ιδρυμάτω που μετέχουν στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ, μπορούν να λάβουν ηλεκτρονική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα όπως μεθοδολογία αναζήτησης θέσεων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη επιλογής. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.