Επιλέξιμες χώρες, φορείς και χρηματοδότηση

Επιλέξιμες χώρες για πρακτική άσκηση είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και συνεργαζόμενες χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών, καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού.  Οι χώρες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, αναλόγως με το ύψος κόστους διαβίωσης.

Ομάδα Χωρών Χώρες Ομάδας Ύψος μηνιαίας υποτροφίας

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο
620€

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία
570€

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία 520€

Το ποσό της τελικής επιχορήγησης για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μηνών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά μήνα για την αντίστοιχη χώρα υποδοχής. Σε ότι αφορά τους μη συμπληρωμένους μήνες, το επιπλέον ποσό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε 2 δόσεις, 80% πριν την αναχώρηση, και 20% μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής.

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, εκτός από:

Α) Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και οργανισμών εξειδικευμένου σκοπού

Β) Οργανισμοί, ιδρύματα ή άλλο φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί κάθε χώρας (π.χ. ο Εθνικός Οργανισμός της Ελλάδας είναι το ΙΚΥ). 

Κατάλογο Θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ΑμεΑ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματός σας.