Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση

Το πρόγραμμα του Ομίλου Πρακτικής Άσησης Erasmus+ ΟΠΑ περιλαμβάνει χρηματοδότηση και για κινητικότητες διδασκαλίας και επιμόρφωσης.

 Η χρηματοδότηση για τις εν λόγω δράσεις διανέμεται προς τους Εταίρους σύμφωνα με τις ίδιες αρχές της χρηματοδότησης για πρακτική άσκηση, δηλαδή ισόνομα και ισότιμα.

Υπεύθυνα για την διαδικασία αίτησης συμμετοχής και για τη διαδικασία επιλογής είναι τα Ιδρύματα-Εταίροι, τα οποία σύμφωνα με την χρηματοδότηση που τους αναλογεί διαμορφώνουν λίστα επιτυχόντων που αποστέλλουν προς το ΟΠΑ, τον Συντονιστή του Ομίλου.

Η καταβολή της επιχορήγησης και η καταχώρηση των κινητικοτήτων στα απαραίτητα εργαλεία του έργου υλοποιούνται επίσης από τον Συντονιστή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Erasmus+ των Ιδρυμάτων τους.