Οφέλη Πρακτικής Άσκησης

Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+ είναι σημαντικά και επηρεάζουν σε βάθος σημαντικές πτυχές της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σας ανάπτυξης. Μέσα από την συμμετοχή σας στο έργο, "χτίζετε" ένα ισχυρότερο βιογραφικό σημείωμα, και αποκτάτε πολύτιμές δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να εισέλθετε δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Σπουδάζοντας στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+, μπορείτε να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητές σας και να αποκτήσετε εμπειρίες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους μελλοντικούς εργοδότες σας
  • Αποκτάτε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία
  • Σας δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθείτε επαγγελματικά και να καλλιεργήσετε νέες ικανότητες
  • Σας δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσετε τις ακαδημαϊκές σας γνώσεις στην "πράξη", σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον
  • Η πρακτική σας άσκηση μπορεί να αποτελέσει ένα στάδιο «προετοιμασίας» για εργασία ή περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό
  • Μέσα από την συμμετοχή σας στο έργο επεκτείνετε περαιτέρω την επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας δικτύωση

Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο από το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εμπειρία της Claudia Vale da Silva που συμμετείχε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+.