Οπτικοακουστικό Υλικό

Περιγραφή συλλογής:

Η ΒΚΠ διαθέτει στη συλλογή της οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αποτελείται κυρίως από CD-ROMs. Πολλά από αυτά αποτελούν συνοδευτικό υλικό των έντυπων βιβλίων της ΒΚΠ. Το υλικό αυτό φυλάσσεται σε ειδικό συρταρωτό έπιπλο. Αναζητήστε από τον βιβλιογραφικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης Web-OPAC το υλικό αυτό και ζητήστε τη βοήθεια του προσωπικού προκειμένου να το συμβουλευτείτε ή να το δανειστείτε.

Διάθεση υλικού:
Δανείζεται
Τοποθέτηση συλλογής:
Αναγνωστήριο & Τμήμα Βιβλίων
Κατάλογοι:
Βιβλιογραφικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Web-OPAC) → AUEBLIB Audiovisual
Δείτε επίσης κατάλογο των CD-ROMs.