Νέα Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Αν. Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων, Αγγελική Πουλυμενάκου, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών – ISTLab, εξελέγη Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Η κυρία Πουλυμενάκου είναι διδάσκουσα Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΑΔ, στο ΠΜΣ στη ΔΑΔ. Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Σπουδών των Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στην Σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με τον Μετασχηματισμό των Οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώνεται τελευταία σε θέματα Τεχνολογικής Παρέμβασης στους χώρους της Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης και Μάθησης, και στην μελέτη της Οργανωσιακής και Επιχειρηματικής Δικτύωσης από την Οπτική των Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι η επιστημονική υπεύθυνη έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Κοινωνία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας.

Την ταυτότητα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων παραθέτει η κα Πουλυμενάκου:

«Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και προκλήσεις του 21ου αιώνα – εντός και εκτός του θεσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας, διεξάγουμε πρότυπο ακαδημαϊκό έργο και προάγουμε τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, και διεθνώς.

Φοιτητές και φοιτήτριες υψηλού επιπέδου μάς εμπιστεύονται σε 4 προπτυχιακά, 30 μεταπτυχιακά και 4 διδακτορικά προγράμματα. Τα προπτυχιακά μας προγράμματα είναι πλήρως διαπιστευμένα, όπως είναι και τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά μας. Η διδασκαλία μας, όπως και η έρευνα μας είναι στοχευμένη σε θέματα αιχμής πανω σε στέρεες επιστημονικές βάσεις.

Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στη διά βίου μάθηση για ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επίκαιρα θέματα, με εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι πτυχιούχοι μας απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας, με πλήθος αποφοίτων διδακτορικών να ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα».