Συμφωνία Συνεργασίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας

Δελτίο Τύπου

Συμφωνία Συνεργασίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) Κύπρου, την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2024.

Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του ΟΠΑ, ο Πρύτανης, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και η Διευθύντρια του ΠΜΣ, Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης  και η Διευθύντρια του ΠΜΣ, Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου. Επίσης, παρέστησαν και οι Αντιπρυτάνεις του ΟΠΑ κ.κ. Βασίλης Παπαδάκης και Βασίλης Βασδέκης.

Στόχος της συμφωνίας, η οποία  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας του ΟΠΑ και του Πανεπιστημίου Κύπρου και η οποία έχει ισχύ τεσσάρων (4) ετών, είναι η σύμπραξη στο πεδίο της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις: 

  • Οργάνωση διαλέξεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των δύο Προγραμμάτων με τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού.
  • Συμμετοχή του ΠΜΣ στη ΔΑΔ Κύπρου στο θερινό σχολείο το οποίο διοργανώνει το ΠΜΣ στη ΔΑΔ ΟΠΑ.
  • Επίσκεψη των φοιτητών του ΠΜΣ της ΔΑΔ ΟΠΑ στο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου και παρακολούθηση διαλέξεων.
  • Συμμετοχή των φοιτητών των δύο προγραμμάτων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  • Οργάνωση κοινών ερευνητικών εργασιών με βάση το ευρωπαϊκό δίκτυο CRANET στο οποίο συμμετέχουν και οι δύο χώρες.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν τα δύο ΠΜΣ.

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης: «Σήμερα συνυπογράψαμε τη διεύρυνση μιας σημαντικής συνεργασίας με ένα σπουδαίο Ίδρυμα της Κύπρου. Με αφετηρία τη βασική αξία της εξωστρέφειας, ανοίγουμε νέους δρόμους συνεργασίας με διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της διεθνοποίησης. Παράλληλα, ανοίγουμε νέους δρόμους συνεργασίας για τα Μεταπτυχιακά μας Προγράμματα που προφανώς θα προάγουν τη γνώση και την καινοτομία στην έρευνα και τη διδασκαλία».

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης: «Είναι με μεγάλη μας χαρά που υπογράφουμε αυτό το μνημόνιο, μεταξύ των δυο πανεπιστημίων, συνεχίζοντας την μακρόχρονη σχέση μας και ανανεώνοντας τη συνεργασία μας! Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εστιάζει στον στρατηγικό πυλώνα της διεθνοποίησης, επειδή γνωρίζει πολύ καλά ότι μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και τη διεξαγωγή από κοινού έρευνας αναπτυσσόμαστε ουσιαστικά, συνδράμοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και διδασκαλίας».

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ στη ΔΑΔ Κύπρου, Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου, αναφέρθηκε στην υπογραφή της Συμφωνίας, τονίζοντας τη σχέση συνεργασίας των δύο προγραμμάτων: «Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας! Ιδιαίτερα όμως χαίρομαι που θα έχω την τιμή να υπογράψω το  Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη συνέχιση και ανάπτυξη της ήδη στενής συνεργασίας μεταξύ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των δύο Πανεπιστημίων, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτήν την υπέροχη πρωτοβουλία!».

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ ΟΠΑ Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα υπογράμμισε την προστιθέμενη αξία της συμφωνίας για την ερευνητική και πανεπιστημιακή κοινότητα «Το Πρόγραμμα μας επενδύει συστηματικά στην εξωστρέφεια και την ανταλλαγή γνώσης με καταξιωμένα ιδρύματα, όπως το Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπηρετώντας το όραμα του για περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού έργου στο πεδίο της ΔΑΔ και την παροχή ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας στους φοιτητές των δύο ιδρυμάτων. Είμαστε σίγουροι ότι η συμφωνία αυτή θα αποδώσει καρπούς και για τις δύο κοινότητες».

Η συνεργασία εγκαινιάστηκε με την ομιλία της Διευθύντριας του ΠΜΣ στη ΔΑΔ Κύπρου, Καθηγήτριας Ελένη Σταύρου, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος του ΟΠΑ, την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου.