Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων

Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους/τις αποφοίτους/απόφοιτές του να συμμετάσχουν στην Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων, ως την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.

Η έρευνα εκπονείται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση του προγράμματος.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι αρκετά απλή και θα διαρκέσει από 10’-15’.

Παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesC9MdfY1At1euP2fyOWFfizhnQsxCFu752JdqOUs--aIdUQ/viewform