Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς Φοιτητές, ολοκλήρωση Α΄ Ενότητας «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»