25ο HR Case Studies Series

"Έλλειψη εποχικού προσωπικού στα ξενοδοχεία" το θέμα που διερευνά το 25ο τεύχος της σειράς HR Case Study Series με editor την Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα. 

Διαβάστε το τεύχος εδώ.