2ο τεύχος “HRM AUEB insights”

Δημοσιεύτηκε το 2ο τεύχος του newsletter του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού “HRM AUEB insights” με μία νέα ενότητα με συνεντεύξεις Στελεχών της Αγοράς, τον κύριο Κώστα Βαβαρούτα, HR Director στη Cenergy Holdings και την κυρία Πέγκυ Βελιώτου, Partner στην Consulting KPMG, αμφότεροι μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.