Βουρλούμη Καλλιόπη

Department of Management Science & Technology Secretariat
Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Phone: +30 210 - 8203 139

Last updated: 27 September 2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.