Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στην Ελλάδα, για το έτος 2021

Πρόσκληση συμμετοχής σε Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2021

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διενεργεί και φέτος την Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στην Ελλάδα, για το έτος 2021. Η έρευνα αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας έρευνας Cranet, η οποία καλύπτει τις πρακτικές ΔΑΔ σε 45 χώρες από το 1993 έως σήμερα.

Απευθύνεται στους υπεύθυνους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εδώ. Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα λάβουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τη ΔΑΔ στην Ελλάδα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί μερικά λεπτά και τα δεδομένα που θα προκύψουν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.