Άρθρο αποφοίτου μας στο HR Professional

Άρθρο της αποφοίτου μας Ιωάννας-Ελισάβετ Φλώρου (Ιωαννα Φλ), HR Assistant ISOPLUS στο περιοδικό HR Professional με τίτλο "Αλλαγές: Ο οργανισμός αλλάζει τους εργαζομένους ή οι εργαζόμενοι τον οργανισμό;"

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=5985