Η κα Αναστασία Μακαριγάκη στην έκδοση της ICAP

The member of our postgraduate advisory committee Ms. Anastasia Makarigaki, HR Director of PepsiCo speaks to the issue of ICAP for female entrepreneurship: https://goo.gl/XUebza