Ολοκλήρωση των σπουδών με το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Ολοκλήρωση σπουδών

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών Erasmus+, οι  φοιτητές που μετακινήθηκαν θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ την επίσημη Βεβαίωση Παρακολούθησης και την Αναλυτική Βαθμολογία τους (Transcript of Records) από το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς και τις κάρτες επιβίβασης των πτήσεων που πραγματοποίησαν προς και από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Επίσης, θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να υποβάλουν επιτυχώς το EU SURVEY, μία online αξιολόγηση του Προγράμματος, για την οποία λαμβάνουν αυτοματοποιημένη πρόσκληση στο email που έχουν δηλώσει.

Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω, ο μετακινούμενος μπορεί να λάβει την 2η δόση της επιχορήγησης που δικαιούται.