Οφέλη των σπουδών με το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Οφέλη των σπουδών Erasmus+

 

Τα οφέλη για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που πραγματοποιούν μία περίοδο σπουδών σε ένα Ίδρυμα- Εταίρο  εκτός Ε.Ε. είναι πολλά και σημαντικά και έχουν θετικό αντίκτυπο στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Μέσα από την εμπειρία των σπουδών τους στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα θα εμπλουτίσουν το Βιογραφικό τους και θα αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες που εκτιμώνται ιδιαιτέρως στο σύγχρονο παγκόσμιο δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα:

  • βελτίωση των γλωσσικών, επικοινωνιακών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων
  • ανάπτυξη ανοιχτού πνεύματος, κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας
  • ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
  • προσαρμοστικότητα και ευελιξία
  • προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα
  • αποτελεσματική αυτοδιαχείριση μάθησης και σταδιοδρομίας