Συζήτηση με αφορμή τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 (μηδενική φτώχεια) και 10 (λιγότερες ανισότητες) του ΟΗΕ. Δεδομένα για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης

 

    

 

 

Συζήτηση με αφορμή τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 (μηδενική φτώχεια) και 10 (λιγότερες ανισότητες) του ΟΗΕ. Δεδομένα για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών διοργανώνει για το 2022 νέο κύκλο διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την βιώσιμη ανάπτυξη με τίτλο Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ.

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για παγκόσμια συμφωνία και σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διεθνείς και εθνικούς φορείς και από κυβερνήσεις.

Η τρίτη εκδήλωση του φετινού κύκλου διαλέξεων έχει τίτλο:

Συζήτηση με αφορμή τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 (μηδενική φτώχεια) και 10 (λιγότερες ανισότητες) του ΟΗΕ. Δεδομένα για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 – 12.00 διαδικτυακά μέσω Webex.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Βλάσης Μισσός, Ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Περίληψη: Οι αλληλένδετοι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ αποτελούν προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κοινού πλαισίου συντονισμού των εθνικών και υπερεθνικών επιδιώξεων. Το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η διεθνής οικονομία χαρακτηρίζεται από έντονες ανακατατάξεις. Παράλληλα, στην Ελλάδα, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης προσφέρουν την ευκαιρία επαναξιολόγησης τόσο της ευρύτερης θεωρητικής παράδοσης από την οποία αυτές εκπορεύονται, όσο και της επίτευξης των ΣΒΑ – ειδικότερα των 1 (μηδενική φτώχεια) και 10 (λιγότερες ανισότητες).

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με σύντομη αναφορά καλών πρακτικών από άλλες βιβλιοθήκες, ενεργειών για το θέμα από τη βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ, συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Ο κύκλος διαλέξεων απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022. Την παραμονή της εκδήλωσης θα σταλεί πρόσκληση με τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης σε όσους εγγραφούν .

Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε από την  ιστοσελίδα του ΔΙΟΒΙ  και να ακολουθήσετε στο Facebook: ΔΙΟΒΙ.