Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα «Βασικές κατευθύνσεις έρευνας & συγγραφής»

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα «Βασικές κατευθύνσεις έρευνας & συγγραφής»    

Πέμπτη, 05.05.2022, 19.00-20.30

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS εδώ (Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό).