Ενημερωτική παρουσίαση της Βιβλιοθήκης σε μαθητές Γ' Λυκείου

Ενημερωτική παρουσίαση της Βιβλιοθήκης σε μαθητές Γ' Λυκείου Περιστερίου στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο ΟΠΑ

με τη συνεργασία της καθηγήτριας κας Βακόλα.

Πέμπτη, 14.04.2022, 09.30-10.30, Χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης