ΕΚΤΑΚΤΟ OpenAIRE & RDA Webinar για τον COVID-19: 10 Απριλίου 2020

ΕΚΤΑΚΤΟ OpenAIRE & RDA Webinar για τον COVID-19: 10 Απριλίου 2020


Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κόμβου Ανοικτής Πρόσβασης στο OpenAIRE και του Εθνικού Κόμβου RDA, διοργανώνει την 10/4/2020 έκτακτο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο "COVID-19: δράσεις, εργαλεία, καλές πρακτικές και σημεία επαφής στην Ελλάδα". Το διαδικτυακό σεμινάριο προκύπτει από την ανάγκη να συλλεχθούν και να προωθηθούν μαζικά στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα οι προσπάθειες και η γνώση όλων μας στη διαχείριση της κρίσης του ιού. Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Σ.Ε.Α.Β, στην οποία θα βρείτε και την ηλεκτρονική διεύθυνση της σχετικής φόρμας δήλωσης συμμετοχής.