Εκπαιδευτική παρουσιάση (II) στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επίσημες Στατιστικές»

Εκπαιδευτική παρουσίαση (II) για τις επίσημες στατιστικές πηγές (έντυπες & ηλεκτρονικές) στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, διδάσκουσα κα Λειβαδά, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΟΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος 6ου εξαμήνου «Επίσημες Στατιστικές» 12 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00,
παρουσίαση & εκπαίδευση στη Eurostat
εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όρ. Αντωνιάδου