Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο “Msc in Financial Management”

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο “Msc in Financial Management”, διευθυντής ΠΜΣ κος Δράκος (καθ. ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Exploring the Library’s Information Systems and Resources

08 Ιανουαρίου 2019, 18.00-20.00
πλήρους και μερικής φοίτησης ξενόγλωσσο
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
κτήριο Ευελπίδων, αίθ. 108