Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών», μερικής φοίτησης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών», διευθυντής ΠΜΣ κος Σιώμκος (καθηγητής ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

18 Δεκεμβρίου 2019, 18.00-20.00
μερικής φοίτησης
κτήριο Τροίας, αίθ. Τ203