Εκπαιδευτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης

Εκπαιδευτική παρουσίαση συλλογών και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Εκπαίδευση στη Eurostat φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής, διδάσκουσα κα Λειβαδά, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΟΠΑ 6 Μαρτίου 2018, 15.00-17.00, 12 φοιτητές, στα πλαίσια του μαθήματος 8ου εξαμήνου "Επίσημες Στατιστικές", αίθουσα Τ201 (κτίριο Τροίας)