Έρευνα Τελειοφοίτων

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και με σκοπό τη συνολική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος από τους τελειοφοίτους, διαμόρφωσε ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων.

Τα δεδομένα της στατιστικής ανάλυσης για το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ.

Παρατίθεται Οδηγός του έντυπου ερωτηματολογίου τελειοφοίτων.