Πρόσβαση στο περιεχόμενο της ΙΕΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση από το 2005 έως και σήμερα στα ηλεκτρονικά περιοδικά (ASPP) και στα πρακτικά συνεδρίων (POPALL) για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-LINK).