Προκηρύξεις χορήγησης υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές του ΟΠΑ

Εκ μέρους της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε., σας επισυνάπτουμε:

  1. Προκήρυξη και περίληψη αυτής, για την χορήγηση βραβείων από το Κληροδότημα «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»
  2. Προκήρυξη και περίληψη αυτής, για την χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα «Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκινά σήμερα 14/11 και ολοκληρώνεται στις 14/12 και ώρα 15:00 με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑ.

Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σήμερα στην εφημερίδα «Έθνος» ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.