Πρόσβαση σε 70 τίτλους του John Benjamins Publishing Company και του Akadémiai Kiadó

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εκδότες, ο John Benjamins Publishing Company και ο Akadémiai Kiadó άνοιξαν την πρόσβαση σε 70 συνολικά τίτλους περιοδικών. Τα εν λόγω περιοδικά έχουν προστεθεί στη βάση του HEAL-Link και είναι πλέον αναζητήσιμα μέσω αλφαβητικού καταλόγου και θεματικών κατηγοριών.

 


Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης της HEAL-Link ελέγχεται από την πλευρά των εκδοτών μέσω των IP διευθύνσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, καθώς και όσοι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου.