06/09/2010: Πρόσκληση για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόσκληση για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόσκληση για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα εκπονήσουν την έρευνά τους σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας. Οι ερευνητές θα χρηματοδοτηθούν για έργα 24-36 μηνών, σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, πμε μέγιστο προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες: