04/10/2010: 27 Σεπτεμβρίου 2010, Η Βρετανική Βιβλιοθήκη ψηφιοποιεί ελληνικά χειρόγραφα.

27 Σεπτεμβρίου 2010, Η Βρετανική Βιβλιοθήκη ψηφιοποιεί ελληνικά χειρόγραφα.

Το ένα περίπου τέταρτο των ελληνικών χειρογράφων (284 τόμοι) που κατέχει η Βρετανική Βιβλιοθήκη ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται δωρεάν στο Διαδίκτυο με χορηγία του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://news.yahoo.com/s/ap/20100927/ap_on_re_eu/eu_britain_greek_manuscripts       

Πρόσβαση:

www.bl.uk/manuscripts