12/10/2011: Χειμερινό Ωράριο Βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο που αναφέρεται στη σελίδα: "Ωράριο Λειτουργίας".