29/05/2012: Πρόσβαση στην Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - On Line

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου ( www.efimdd.gr ) καλύπτει τις ανάγκες για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή.

Η πρόσβαση είναι εφικτή από το τμήμα Κυβερνητικών Εκδόσεων της Βιβλιοθήκης στον 2ο όροφο και ισχύει έως 7/5/2013.