09/11/2012: Ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό HARVARD EDUCATIONAL REVIEW

Ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό HARVARD EDUCATIONAL REVIEW για τους φοιτητές του κατ' επιλογήν μαθήματος Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ποιότητα στην Εκπαίδευση της καθηγήτριας κας. Β. Μπρίνια

http://www.metapress.com/