09/01/2013: Ιρλανδική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος - Ιούνιος 2013)


  Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες στην ιστοσελίδα http://www.eu2013.ie