AGENDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7 – 13 Απριλίου 2014


Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 7272100
http://ec.europa.eu/greece
comm-rep-athens@ec.europa.eu

Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα την εβδομάδα
(7 – 13 Απριλίου 2014)

 

A. Νέα / Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δευτέρα 7 έως Τρίτη 8 Απριλίου: Ο Επίτροπος Johannes HAHN θα μοιραστεί τις εμπειρίες των ευρωπαϊκών πόλεων με τους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Η διεθνής κοινότητα καλεί σε μια συντονισμένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικών που επηρεάζουν τις πόλεις σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του, ο Επίτροπος Johannes HAHN έχει προωθήσει μια νέα περιφερειακή πολιτική με έμφαση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στις στρατηγικές επενδύσεις. Η πρόσκληση για παρουσία του στο συγκεκριμένο Φόρουμ συμπίπτει με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Αστικό Περιβάλλον, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Τετάρτη 9 Απριλίου:

  • Δημοσίευση Πράσινης Βίβλου για τις κινητές εφαρμογές στον τομέα της υγείας. Οι κινητές εφαρμογές στον τομέα της υγείας (mobile health – mHealth) αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας, περιορίζοντας κατά 30% το χρόνο ανάλυσης των πληροφοριών. Εκτός από την Πράσινη Βίβλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει επίσης έγγραφο εργασίας με οδηγίες προς τους προγραμματιστές εφαρμογών σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, ενώ θα εγκαινιάσει και μια δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 2 Ιουλίου 2014.
  • Υιοθέτηση εταιρικού δικαίου και δέσμης μέτρων για την εταιρική διακυβέρνηση. Η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων έρχεται σε συνέχεια του Σχεδίου Δράσης του 2012 και της πρόσφατης Ανακοίνωσης για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στόχος των συγκεκριμένων μέτρων είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών και κατ’ επέκταση η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους – ειδικά στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν διασυνοριακά.
  • Πρόταση ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ένας στους δέκα Ευρωπαίους παραδέχεται ότι έχει αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες που ήταν προϊόν αδήλωτης εργασίας. Με την παρούσα πρόταση, η οποία στηρίζεται στα αποτελέσματα της σχετικής διαβούλευσης του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενισχυμένη συνεργασία των διαφόρων φορέων επιβολής στα κράτη μέλη, όπως της επιθεώρησης εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της φορολογίας και της μετανάστευσης.
  • Πρόταση νέων κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα αντικαταστήσουν αυτές του 2008. Μεταξύ των νέων μέτρων είναι η δημόσια στήριξη για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η εξαίρεση από τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών όσων κάνουν εντατική χρήση ενέργειας και οι επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με οικονομικά αποδοτικό τρόπο που δεν θα προκαλεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό ή κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς.

Αναλυτική Agenda

 

Β. Οπτικοακουστικό υλικό

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα αποσπά το Ευρωπαϊκό βραβείο για τα βίντεο με θέμα τον πανευρωπαϊκό αριθμό επειγόντων 112!

Το ευρωπαϊκό βραβείο 112 στην κατηγορία "Καλύτερη εκπαιδευτική πρωτοβουλία" για το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό επειγόντων, απονεμήθηκε σε σχετική τελετή που έλαβε χώρα στην Βαρσοβία την Τετάρτη 2 Απριλίου. Η παραγωγή των βίντεο, στα οποία πρωταγωνιστεί ο ήρωας 112 SOS, έγινε στις αρχές του 2013 με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Στόχος ήταν να γνωστοποιηθεί ευρύτερα το 112 στο ελληνικό κοινό, η πλειοψηφία του οποίου αγνοεί τον πανευρωπαϊκό αυτό αριθμό. Από την άνοιξη του 2013 που παρουσιάστηκαν στο κοινό, τα βίντεο προβλήθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αλλά και από πολλούς τοπικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Προβλήθηκαν επίσης από την Αντιπροσωπεία μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter και YouTube) αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης και το Ίδρυμα για το 112 (www.112foundation.eu). Σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες προβολής του 112 (φυλλάδια, εκδηλώσεις κατά την ημέρα του 112, κλπ.), ο ήρωας 112 SOS μπήκε σε εκατομμύρια ελληνικά σπίτια.

Με βάση τις μετρήσεις του Ευρωβαρομέτρου η γνώση του 112 στην Ελλάδα αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά 43% (από 7% το 2013 σε 10% στις αρχές του 2014).

Λόγω της επιτυχίας τους, τα βίντεο υιοθετήθηκαν από τις αρμόδιες για το 112 υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταγλωττίστηκαν στα αγγλικά και διατίθενται πλέον μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (www.112.eu). Επιπλέον, προβλέπεται η μεταγλώττισή τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και η διάθεσή τους σε ολόκληρη την Ένωση.

Δείτε τα βίντεο:

  1. Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 - Διαρρήκτης
  2. Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 - Τροχαίο Ατύχημα
  3. Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 - Πυρκαγιά

 

Γ. Δράσεις της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα

Δευτέρα 7 Απριλίου: Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Euroguidance στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας – Διοργάνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) – Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας (Royal Olympic Hotel, Αθανασίου Διάκου 28, 117 43, Αθήνα – ώρα 09:00-17:00) Είσοδος με πρόσκληση

Δευτέρα 7 Απριλίου: Εκδήλωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με τίτλο «Μία πρόκληση για όλους» – Συνδιοργάνωση του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Λεωφόρος Αμαλίας 8, Αθήνα – ώρα 11:00-13:20) Είσοδος ανοιχτή στο κοινό και μετάδοση με livestreaming στο: www.ustream.tv/channel/europarlgr

Τρίτη 8 Απριλίου: Παρουσίαση με θέμα «Οι οικονομικές επιδράσεις των διαρθρωτικών αλλαγών» με τη συμμετοχή του επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Horst REICHENBACH – Συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Λεωφόρος Αμαλίας 8, Αθήνα – ώρα 12:00-14:00) Είσοδος ανοιχτή στο κοινό μετά από δήλωση συμμετοχής συμμετοχή στην κυρία Θέα Καραδένδρου: Τηλ.: 210 9211233/211, Fax: 210 9233977, karadend@iobe.gr & info@iobe.gr

Τετάρτη 9 Απριλίου: Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, συνέδριο «Επιμελώς Επιχειρείν 2014», με θέμα την ανάδειξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια ως μοχλού ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας – Συνδιοργάνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) και της Βοussias Communications (Aίθουσα «ΕΡΜΗΣ», ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα – ώρα 10:15-19:00) Δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://epimelosepixeirein.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=26&la=1

Τετάρτη 9 έως Πέμπτη 10 Απριλίου: Συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Joaquín ALMUNIA, Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα Ανταγωνισμού, στην Ευρωπαϊκή Ημέρα ΑνταγωνισμούΠερισσότερες πληροφορίες

Πέμπτη 10 Απριλίου: Συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκή Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση σε περίοδο κρίσης» στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης για Ευρωεκλογές με τίτλο "New Generation Vote" – Συνδιοργάνωση της ΜΚΟ Ιωάννης Καποδίστριας και της Ευρωπαϊκής Έκφρασης (Αίθουσα Europe Direct Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα – ώρα 17:00-19:00) Είσοδος ανοιχτή στο κοινό μετά από δήλωση συμμετοχής στο ioaniskapodistrias@yahoo.com

Παρασκευή 11 έως Δευτέρα 14 Απριλίου: DEBATE Ευρωβουλευτών (11/04) και προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεσμικών οργάνων European Parliament Simulation-Euro.Pa.S. 2014 (12-14/04) – Συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς – 11/04 ώρα 16:30-18:00 – 12-14/04 ώρα 09:30-18:30) Είσοδος μετά από δήλωση συμμετοχής (αιτήσεις έχουν κλείσει)