Δοκιμαστική πρόσβαση στις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις "The Business and Management Collection" του εκδοτικού οίκου Henry Stewart Talks μέχρι 31/12/2015

 

Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ εξασφάλισε δοκιμαστική ελεύθερη πρόσβαση για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου στη Συλλογή "The Business and Management Collection" η οποία περιλαμβάνει 850 και πλέον βιντεοσκοπημένες πανεπιστημιακές διαλέξεις μελέτες περιπτώσεων και παρουσιάσεις από κορυφαίους παγκοσμίως ακαδημαϊκούς και ειδικούς του χώρου των επιχειρήσεων. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό καλύπτει θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, ψηφιακού μάρκετινγκ, ηγεσίας, διαχείρισης της αλλαγής, οργανωσιακής συμπεριφοράς, ποσοτικής διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου, κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στις διαλέξεις εδώ

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα σχετικά σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο κεντρικό e-mail της Βιβλιοθήκης library@aueb.gr.

1