Πρόσβαση μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού στον εκδ. οίκο American Physical Society

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας ενημερώνει ότι η πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (Single Sign On - SSO) για τον εκδοτικό οίκο American Physical Society (APS) είναι πλέον διαθέσιμη. Η πρόσβαση μέσω SSO αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την απομακρυσμένη πρόσβαση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών εδώ.