Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 2 έως 20 Αυγούστου 2021

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 2 Αυγούστου έως και Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

 

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 2 Αυγούστου έως Παρασκευή 13 Αυγούστου:

  • Η πρόσβαση στο κεντρικό κτίριο του Ο.Π.Α. θα είναι δυνατή, από την είσοδο της οδού Δεριγνύ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 16:00. Η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο, χωρίς όμως να γίνεται διανομή στους αποδέκτες.
  • Η πρόσβαση στα κτίρια επί των οδών Τροίας, Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α θα είναι δυνατή από τις 8:00 έως τις 16:00.

 

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 16 Αυγούστου έως και Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του. 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ