Λειτουργία του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ από την Πέμπτη 22 έως και Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση στο συγκρότημα του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ δεν θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Όλες οι επιστροφές δανεισμένων βιβλίων με ημερομηνία επιστροφής εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος θα γίνουν έπειτα από τη λήξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων.