3η Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ

3η Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Στις 18/9/2020 δημοσιεύτηκαν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ.

Την  Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 έως 13:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας WEBEX, την οποία παρέχει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνδεθούν για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μέσω του συνδέσμου: ΕΔΩ

Meeting number: 165 724 4589 Password: 3fMMEAYjN86

Πρόγραμμα: 11.00-11.20: Εισαγωγή - Γενική παρουσίαση του Έργου Κάλλιπος+, από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ  11.20-12.00: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή ΠΑΔΑ 

12.00-13.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις