Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/04/2021 - 16:00

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συν-διοργανώνει με την MAZARS GROUP, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 16.00-18.00, διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Audit & Outsourcing: Career Paths».

Για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση (μέχρι Τετάρτη 07.04.2021, στις 10.00πμ).