Επικοινωνία

Δομή Απασχόλησης Και Σταδιοδρομίας
Νυφλή Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό  210 - 8203 815 enifli@aueb.gr Ελπίδος 13, ΤΚ 104 34, Αθήνα
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Κανέλλα Μαρία Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 813 mkanella@aueb.gr Ελπίδος 13, ΤΚ 104 34, Αθήνα
Νυφλή Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 815 enifli@aueb.gr Ελπίδος 13, ΤΚ 104 34, Αθήνα
Ρούσσος Αντώνιος Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 806 roussos@aueb.gr Ελπίδος 13, ΤΚ 104 34, Αθήνα
Παναγιωτίδου Αγγελική Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 825  apan@aueb.gr Ελπίδος 13, ΤΚ 104 34, Αθήνα
Γραφείο Διασύνδεσης
Κούκης Βίκτωρ Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 819 vkoukis@aueb.gr Ελπίδος 13, ΤΚ 104 34, Αθήνα
Παναγιωτίδου Αγγελική Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 825  apan@aueb.gr Ελπίδος 13, ΤΚ 104 34, Αθήνα
Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin
Γαλάνη Μαριάννα  Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203827 acein@aueb.gr Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 112 51 Αθήνα
Καραγιαννάκη Αγγελική Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203827 acein@aueb.gr Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 112 51 Αθήνα
Χρονάκη Βασιλική Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203827 acein@aueb.gr Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 112 51 Αθήνα
Διακαναστάση Έλλη Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203827 acein@aueb.gr Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 112 51 Αθήνα
Μπαλούτσος Στράτος Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203827 acein@aueb.gr Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 112 51 Αθήνα