Επικοινωνία

Πρακτική Άσκηση
Κανέλλα Μαρία Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 813 internship@aueb.gr Ελπίδος 13,  3oς Όροφος,ΤΚ 104 34, Αθήνα
Νυφλή Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 815 internship@aueb.gr Ελπίδος 13,  3oς Όροφος,ΤΚ 104 34, Αθήνα
Ρούσσος Αντώνιος Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 806 internship@aueb.gr Ελπίδος 13,  3oς Όροφος,ΤΚ 104 34, Αθήνα
Διασύνδεση
Κούκης Βίκτωρ Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 819 career@aueb.gr Ελπίδος 13,  4oς Όροφος,ΤΚ 104 34, Αθήνα
Παναγιωτίδου Αγγελική Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 825  career@aueb.gr Ελπίδος 13,  4oς Όροφος,ΤΚ 104 34, Αθήνα
Kλασική Κινητικότητα
Ντέλιου Κλεοπάτρα Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 188 erasmusmobility@aueb.gr Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Φαντάκη Έλια Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 270 erasmusmobility@aueb.gr Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Ραφαηλίδου Μυρτώ Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 536 erasmusmobility@aueb.gr Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Διεθνής Κινητικότητα
Λίνα Αμαλία Διοικητικό Προσωπικό 210 - 8203 250 internationalmobility@aueb.gr Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα