Μονάδα ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)

Η Μονάδα ACEin (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation – acein.aueb.gr) του ΟΠΑ αποτελεί τη θερμοκοιτίδα (incubator) του Πανεπιστημίου με στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων και ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη και υλοποίηση των καινοτόμων επιχειρηματικών τους ιδεών. Μεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, εκπαίδευσης, υποστήριξης, δικτύωσης και υποστηρίζει διάφορες δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως ο φοιτητικός διαγωνισμός ennovation.eu, το πρόγραμμα ανοικτής καινοτομίας idea.aueb.gr κλπ. Η Μονάδα ACEin βοηθάει τα επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να προχωρήσουν από το στάδιο της ιδέας στο στάδιο της επιχειρηματικής υλοποίησης, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες επιτυχίας μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση με την αγορά. Μέσα σε τρία χρόνια λειτουργίας, το κέντρο έχει υποστηρίξει πάνω από 200 ομάδες και έχει διοργανώσει πάνω από 50 δράσεις και εξειδικευμένα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Επίσης, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα ACEin, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του ACEin του Πανεπιστημίου.