Αργυροπούλου Αλίσια

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, ΟΠΑ

Εθελοντική αιμοδοσία και προσφορά

Ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για διατήρηση των αποθεμάτων αίματος στη χώρα μας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ένωσε για άλλη μία φορά τις δυνάμεις του με το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», διοργανώνοντας πρόσφατα μια δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς του.