Βραβείο στην Επετειακή Συλλογή για την εκατονταετηρίδα του ΟΠΑ

Μία ιδιαίτερα συμβολική και απαιτητική συσκευασία απέσπασε το βραβείο «Pressious Συσκευασία της Χρονιάς» για το 2020. Η βραβευθείσα Επετειακή Συλλογή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει ειδική θήκη για τη διάθεση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, πιστοποιητικό γνησιότητας και σειρά αναμνηστικών καρτ ποστάλ.

Το βραβείο απονέμεται από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας εκτυπώσεων PressiousArvanitidis, που ψήφισαν τη συγκεκριμένη εργασία ως την καλύτερη για το περασμένο έτος μέσα από μια διαδικασία που ακολουθείται κάθε μήνα. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2021.

Για την επιλογή της «Pressious Συσκευασίας της Χρονιάς» λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, τον βαθμό δυσκολίας παραγωγής του, την ελκυστικότητα και την πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου, καθώς και με την πιστοποίηση κατά FSC® (σήμανση υπεύθυνης δασοκομίας). Πρόκειται, άλλωστε, για την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης.
 

Παραλαμβάνοντας το βραβείο σε μια λιτή τελετή απονομής στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του τυπογραφείου, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του ΟΠΑ, καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος, δήλωσε: «Η τιμητική αυτή βράβευση, εκ μέρους των έμπειρων στελεχών ενός οργανισμού που χαίρει πολυάριθμων διακρίσεων, επισφραγίζει τη σταθερή μας επιδίωξη για άριστες προδιαγραφές στην έντυπη επικοινωνία του Πανεπιστημίου μας. Η συσκευασία που εσείς, ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες, ξεχωρίσατε ως κορυφαίο σας έργο περικλείει το “απόσταγμα” της μακρόχρονης ιστορίας του ΟΠΑ. Με τρόπο προσεγμένο, ποιοτικά άρτιο, περιβαλλοντικά κατάλληλο και κοινωνικά επωφελή, καταφέρατε να αναδείξετε τη διαχρονική Αριστεία και Καινοτομία του Ιδρύματος, αλλά και να στηρίξετε εμφατικά την Εξωστρέφεια ενός Πανεπιστημίου διεθνούς εμβέλειας, που διανύει ήδη τον δεύτερο αιώνα Κοινωνικής Προσφοράς του».

Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι της PressiousArvanitidis ευχαρίστησαν το ΟΠΑ και την ENTRUST Advertising, η οποία ανέλαβε τη σχεδίαση και επιμέλεια της δίγλωσσης συλλογής, για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να συμμετέχουν στην παραγωγή μιας τόσο εμβληματικής και καλαίσθητης συσκευασίας.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 41ο - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021